gazeta

Problem z kasą i brak pracy?

W dzisiejszym artykule mowa będzie o Urzedach Pracy.Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach mieści się przy ulicy Kościuszki 30. Obejmuje on swoją działalnością całe województwo i sprawuje nadzór na powiatowymi urzędami pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie: osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą, adresu tej osoby, przedmiotu sprawy, której dotyczy. Zapytania można kierować na maile: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl. WUP posiada filie w Bielsku Białej i Częstochowie.

Zdjęcie do artykułu znalezione na stronie Pixabay.com

butonierka

Strach ma wielkie oczy – Urząd Skarbowy

Urząd Skarbowy Warszawa to Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy 00-052 Warszawa ul. Mazowiecka 9 Zasięg terytorialny: część gminy Warszawa – miasta na prawach powiatu obejmująca dzielnice: Bemowo, Ochota, Śródmieście, Ursus, Włochy, Żoliborz Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Zasięg terytorialny: część gminy Warszawa – miasta na prawach powiatu obejmująca dzielnice: część północna Śródmieścia, Żoliborz Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście Adres siedziby:02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Zasięg terytorialny: część gminy Warszawa – miasta na prawach powiatu obejmująca dzielnice: część południowa Śródmieścia, Ochota Urząd Skarbowy Warszawa-Bemowo Adres siedziby:02-325 Warszawa-Bemowo ul. Białobrzeska 53A Zasięg terytorialny: część gminy Warszawa – miasta na prawach powiatu obejmująca dzielnice: Bemowo, Ursus, Włochy Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany Adres siedziby:01-844 Warszawa-Bielany ul. Skalbmierska 5 Zasięg terytorialny: część gminy Warszawa – miasta na prawach powiatu obejmująca dzielnicę Bielany powiat warszawski zachodni obejmujący gminy: Błonie, Izabelin, Kampinos, Leszno, Łomianki, Ożarów Mazowiecki, Stare Babice.

Zdjęcie do artykułu znalezione na stronie Pixabay.com